top of page

נסתרות בקעת תמנע

שילוב מושלם של ספארי מדברי מקסים והיופי הלא מוכר של בקעת תמנע. תחילת הטיול נצא מהמלונות צפונה לבריכות המלח בהן שוכנות ציפורים נודדות – תמירונים, שחפים ואפילו מספר מאות פלמינגו (שקיטן....)

בהמשך נעצור לצילום קצר ב 'דקלי הדום' – קבוצת דקלים ייחודית שזהו מיקומם הצפוני ביותר בעולם! נמשיך ל 'באר עברונה' - נברר האם זו אחת מתחנות בני ישראל במדבר...? נפקח עיניים ואולי נראה את צבי הנגב החי ב"סוואנה" של האזור.

נצפין לבאר אורה ולמכרות הפתוחים של בקעת תמנע (אלא עם האבנים הירוקות), תצפית על האגם הנעלם והמשך עם הג'יפים לאזור הנסתר של צפון בקעת תמנע אל עמק ססגון והר מכרות.
הצעירים יוכלו להתגלגל בדיונה שנחל מנגן. באזור זה בשנת 1987 הוסרט סרט הוליוודי רמבו 3.

צפון בקעת תמנע עשיר באבני חול צבעוניות בעלות צורות מיוחדות.

אייקון רשימה

נקודות מרכזיות:

תצפית הפלמינגו, דקלי דום, מלחת עברונה, האגם הנעלם, בקעת תמנע, דיונת נחל מנגן, עמק ססגון.

אייקון הליכה בטבע

הליכה רגלית משולבת:

ללא הליכה

אייקון שעון

משך הטיול:

ארבע שעות

אייקון מיקום

נקודת התחלה:

איסוף מבתי מלון באילת

bottom of page